ДОГОВІР БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ центру краси «доміно»

публічна пропозиція (ОФЕРТА)

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.   Фізична особа-підприємець Васильєва Ірина Іванівна (у подальшому – Адміністратор), діючи за дорученням виконавців послуг (майстрів) у центрі краси «Доміно» за адресою: місто Миколаїв, вул. Шнеєрсона, 37 (далі – центр краси), відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, оголошує невизначеному колу осіб (далі – Клієнти) публічну пропозицію щодо бронювання послуг, які надаються у центрі краси.            

1.2.   Перелік послуг, що надаються в центрі краси, ціни послуг розміщується на сайті центру краси у мережі Інтернет за посиланням http://domino.mk.ua/bronirovanie/price.

Стаття 2. ПОРЯДОК ТА ВАРТІСТЬ БРОНЮВАННЯ ПОСЛУГ

2.1.   Клієнт може забронювати одну або кілька послуг на визначену дату і час, у виконанні обраного майстра (за наявності в нього вільного часу в обрані Клієнтом дату і час). Бронювання здійснюється за телефоном Адміністратора 380992727566, або за допомогою чат-боту на сайті центру краси у мережі Інтернет.

2.2.    Клієнт зобов’язаний до моменту бронювання послуги (послуг) уважно ознайомитись із текстом цієї Публічної пропозиції, умовами надання послуг у центрі краси, розміщеними на сторінці центру краси в мережі Інтернет. Бронюванням послуги Клієнт підтверджує свою згоду з умовами надання послуг та умовами цього Договору, а також надає згоду на оброблення його персональних даних, які він надає Адміністратору при бронюванні послуг.

2.3.    При бронюванні послуги (послуг) Клієнт повідомляє Адміністратору або зазначає в чаті на сайті центру краси у мережі Інтернет наступну реєстраційну інформацію про себе:

- прізвище, ім'я, по батькові (російською або українською мовою);

- контактний (мобільний) телефонний номер;

- адреса електронної пошти (за бажанням).

       Цим Клієнт погоджується з отриманням інформаційних розсилок щодо діяльності центру краси на телефонний номер та адресу електронної пошти, повідомлені ним при бронюванні послуг.

       В разі надання Клієнтом недостовірної інформації про його контактні дані, Клієнт несе ризик неможливості його повідомлення Адміністратором про обставини, які стосуються зміни умов надання заброньованої послуги (послуг).

2.4.    Вартість бронювання однієї часовоi послуги становить суму 200 грн (двiстi грн 00 коп.), яка сплачується готівкою або на рахунок Адміністратора (через систему Ligpay, або через інші платіжні системи), та зараховується в подальшому в рахунок вартості послуги (послуг), яку Клієнт сплачує безпосередньому виконавцю.

2.5.   Після узгодження дати, часу та інших умов надання послуги з Адміністратором або через чат на сайті центру краси у мережі Інтернет, Клієнт отримує посилання (через мережу Інтернет або СМС-повідомлення), яке містить узгоджені з Клієнтом дату і час надання послуги, а також кнопку «оплатить», при натисненні на яку відкривається доступ до платіжних систем. Клієнт повинен сплатити вартість бронювання послуги протягом 12 (дванадцяти) годин з моменту направлення йому даного посилання, а за акційними пропозиціями – не пізніше 2 (двох) годин, якщо інші умови оплати не передбачені акційною пропозицією.

2.6.    Послуга вважається заброньованою після отримання Адміністратором від Клієнта оплати вартості бронювання у порядку та розмірі, що визначені пунктами 2.4., 2.5. цього Договору. 

2.7.  Клієнт, який забронював послугу (послуги), повинен забезпечити можливість зв’язку з ним за телефоном, повідомленим при бронюванні, та відповідати на СМС-повідомлення, що стосуються надання заброньованої послуги (послуг).

         Якщо Клієнт заздалегідь знає, що буде поза зоною доступу, він має повідомити про це Адміністратора (особисто або за телефоном), та повідомити альтернативний спосіб зв’язку з ним (визначити іншу особу (осіб), з якою Адміністратор зможе зв’язатися, та повідомити її (їх) контактний мобільний номер).  

2.8.    Адміністратор зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Клієнта, повідомлених при реєстрації, не повідомляти нікому дані, іншу інформацію, отриману від Клієнта, особам, які не мають відношення до виконання послуг Клієнту, та не допускати спроби несанкціонованого використання персональних даних Клієнта.

2.9.    В разі виникнення у Клієнта питань стосовно надання послуг він повинен звернутися за консультацією до Адміністратора особисто, або за телефоном 380992727566, або надіслати запит на допомогою чат-боту на сайті центру краси у мережі Інтернет.

2.10.  Адміністратор не несе відповідальності перед Клієнтами за якість та можливі негативні наслідки послуг, наданих виконавцями центру краси. Відповідальність перед Клієнтами за якість та наслідки послуг несуть виконавці послуг, а Адміністратор може приймати претензії Клієнта щодо неналежного виконання послуг та вживати відповідних заходів щодо перевірки обґрунтованості претензії, та, у разі її обґрунтованості, визначати спосіб задоволення претензії Клієнта. 

Стаття 3. ЗМІНА УМОВ БРОНЮВАННЯ. Скасування БРОНЮВАННЯ

3.1.    Клієнт може перебронювати послуги на іншу дату, час, вид послуг та/або виконавця не пізніше ніж за два календарних дні до дати надання заброньованої послуги, із зарахуванням сплаченої вартості бронювання у рахунок наступного бронювання. Клієнт в такому ж порядку може скасувати бронювання, повідомивши про це Адміністратора у цей же строк.

3.2.    У разі скасування бронювання Клієнтом із отриманням порядку та строку згідно пункту 3.1. цього Договору, Адміністратор повертає Клієнту кошти готівкою або на його рахунок не пізніше наступного дня після повідомлення Клієнта про скасування бронювання. 

3.3.    У разі систематичної (більше трьох разів поспіль) зміни Клієнтом умов бронювання, крім наявності поважних причин, Адміністратор має право відмовити Клієнту у перебронюванні послуги (послуг), при цьому сплачена Клієнтом вартість бронювання йому не повертається.

3.4.    Якщо Клієнт повідомив Адміністратора про скасування бронювання пізніше строку, визначеного пунктом 3.1. цього Договору, або не повідомив Адміністратора про скасування бронювання та не прибув до центру краси у визначені дату і час (включаючи запізнення більше ніж на 15 хвилин), сплачені кошти за бронювання Клієнту не повертаються. Але Адміністратор має право, за наявності поважних причин, підтверджених документально, повернути Клієнту сплачені кошти, або, на прохання Клієнта, зарахувати їх в рахунок наступного бронювання послуги (послуг).

3.5.   Адміністратор, у разі виникнення непередбачуваних обставин (хвороба виконавця послуг, аварія, тощо), які унеможливлюють надання заброньованої послуги (послуг) Клієнту у визначені дату і час, негайно повідомляє Клієнта (за телефоном, або шляхом відправлення СМС-повідомлення, або на електронну пошту), та пропонує Клієнту визначитись зі зміною умов бронювання відповідно до фактичної можливості надання раніше заброньованих послуги (послуг). Клієнт може або узгодити з Адміністратором нові умови бронювання, або скасувати бронювання, із поверненням йому сплачених коштів у порядку, визначеному пунктом 3.2. цього Договору. Якщо Адміністратор не зміг зв’язатись із Клієнтом протягом наступної доби після виникнення цих обставин, бронювання вважається скасованим, і Адміністратор повертає Клієнту кошти в порядку, визначеному пунктом 3.2. цього Договору.

3.6.    Ціни на послуги, вказані на інтернет-сайті, можуть бути змінені виконавцями послуг, але не пізніше ніж за два календарних дні до визначеної дати надання послуг (якщо послугу вже заброньовано). Адміністратор негайно повідомляє Клієнта про зміну ціни послуг, а останній може підтвердити або скасувати бронювання. В разі відсутності зв'язку з Клієнтом протягом наступної доби після зміни ціни послуги, бронювання вважається скасованим, та Виконавець повертає Клієнту кошти в порядку, визначеному пунктом 3.2. цього Договору.

Стаття 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. вирішення спорів.

4.1.   За невиконання або неналежне виконання обов’язків згідно з цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним цивільним та господарським законодавством України, а також законодавством про захист прав споживачів, та цим Договором.

4.2.   Відповідальність Клієнта за порушення порядку зміни або скасування бронювання за цим Договором визначається пунктами 3.3., 3.4. цього Договору.

4.3.   Відповідальність Адміністратора за несвоєчасне повернення Клієнту сплачених коштів у випадку, визначеному пунктом 3.2. цього Договору, визначається статтею 625 Цивільного кодексу України.

4.4.   Усі спірні питання, що виникають між Сторонами під час укладення та/або виконання цього Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів, у тому числі згідно пункту 2.10. цього Договору. При неможливості досягнення згоди шляхом переговорів заінтересована Сторона може передати спір на вирішення в установленому порядку до суду.

Стаття 5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ.

5.1.   Цей Договір набирає чинності відносно кожної заброньованої послуги з моменту, коли ця послуга вважається заброньованою згідно пункту 2.6. цього Договору.

5.2.   Цей Договір припиняє дію відносно кожної заброньованої послуги у момент початку надання Клієнту цієї послуги, або з моменту, коли бронювання скасовується або вважається скасованим відповідно до цього Договору. Зобов’язання Сторін щодо взаємних розрахунків, які виникли на підставі цього Договору, діють до їх повного виконання.

Стаття 6. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ.

6.1.    Цей Договір регулює відносини виключно між Адміністратором та Клієнтом з приводу бронювання послуг центру краси, зміни умов та припинення бронювання послуг. Відносини щодо безпосереднього надання послуг Клієнту не охоплюються цим Договором, та виникають між Клієнтом і безпосереднім виконавцем послуг.

6.2.    Текст цього Договору розміщений в мережі Інтернет на сайті центру краси. На прохання Клієнта Адміністратор може роздрукувати та підписати з Клієнтом текст цього Договору, та надати Клієнтові один екземпляр підписаного Договору.

6.3.    В усьому, що не врегульовано цим Договором, Сторони керуються чинним цивільним та господарським законодавством України, а також законодавством про захист прав споживачів.

 

Нажмите "Нравится", чтобы читать нас на Facebook!

Центр Красоты Домино